Fonduri si programe

A. Programe pentru sprijinirea IMM cu finantare de la Bugetul de Stat 2013

1. Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri

Obiectivul „Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri”, îl constituie stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.

2. Programul Mihai Kogalniceanu pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

“Programului Kogălniceanu pentru întreprinderile mici şi mijlocii” este un program multianual de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor si constă în acordarea unei linii de credit, cu dobândă parţial subvenţionată, ce vizează sprijinirea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii (I.M.M-uri) la obţinerea de finanţări pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de 1 an în vederea desfăşurării activităţii, cu posibilitatea prelungirii în condiţiile prezentei ordonanţe fără a depăşi durata Programului.

 3. Programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului

Obiectivul general al Programului îl constituie stimularea dezvoltării mestesugurilor si a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici mestesugari si artizani, care îsi desfăsoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociatiilor ori al altor organizatii, în special în localitătile rurale, dar si în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operatii executate manual în practicarea lor si relansarea serviciilor si a produselor realizate de acestia, în special a celor cu specific traditional, inclusiv obiecte de artă populară si artizanat, promovarea acestor produse si servicii pe pietele nationale si internationale, precum si cresterea numărului de locuri de muncă prin implicarea în astfel de activităti a tuturor categoriilor economico-sociale (tineri, femei, persoane cu nevoi speciale, someri, etc.) în toate zonele tării.

 4. Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata

Obiectivul principal al Programului îl constituie sprijinirea operatorilor economici, societăti comerciale si societăti cooperative, prin facilitarea accesului la finantare, în scopul îmbunătătirii performantelor economice si tehnice ale operatorilor economici, urmărind adaptarea la cerintele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin cresterea nivelului de competitivitate, sporirea protectiei consumatorilor si securitătii alimentare.

 5. Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START

Obiectivul programului îl constituie stimularea înfiinţării de noi întreprinderi, mici şi mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.

 6. Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul IMM

Obiectivul Programului național multianual pe perioada 2005—2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor-manager din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, denumit în continuare program, îl constituie promovarea unui stem de informare și instruire, care să faciliteze mobilitatea femeilor pe piața forței de muncă și dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora în scopul implicării lor în structuri economice private, în contextul problemelor legate de menținerea echilibrului dintre obligațiile familiale și cele profesionale și al prejudecăților existente la nivel local.

 B. Fonduri Structurale

Fondurile Structurale si de Coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune prin implementarea Programelor Operationale, pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale.

 Programe Operationale

 1. Programul Operational Regional (POR)

Obiectivul general al PO Regional consta in sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor Romaniei, corespunzator nevoilor lor si resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, prin imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri pentru a face din regiunile Romaniei, in special cele ramase in urma, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi si a munci.

 2. Programul National de dezvoltare rurala (PNDR)

Obiectiv general: cresterea competitivitatii sectoarelor agro-alimentar si forestier, imbunatatirea mediului si a spatiului rural, imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea si functionarea initiativelor de dezvoltare locala.

 3. Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)

Obiectiv general al POS-Cresterea Competitivitatii Economice il constituie cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Masurile intreprinse vor genera pana in 2015 o crestere medie a productivitatii de cca. 5,5% anual si vor permite Romaniei sa atinga un nivel de aproximativ 55% din media UE.

4. PRogramul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de persoane.

5. Program Operational Pescuit (POP)

Obiectiv general: dezvoltarea unui sector piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati durabile de pescuit si acvacultura care ia in considerare aspectele legate de protectia mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea economica.

6. Programul Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu)

Obiectivul general al POS Mediu consta in reducerea decalajului existent intre Uniunea Europeana si Romania cu privire la infrastructura de mediu atat din punct de vedere cantitativ, cat si calitativ. Aceasta ar trebui sa se concretizeze in servicii publice eficiente, cu luarea in considerare a principiului dezvoltarii durabile si a principiului „poluatorul plateste”.

 7. Programul Operational Sectorial de Transport (POS Transport)

Obiectivul general al POS Transport consta in promovarea, in Romania, a unui sistem de transport durabil, care sa permita deplasarea rapida, eficienta si in conditii de siguranta a persoanelor si bunurilor, la servicii de un nivel corespunzator standardelor europene, la nivel national, in cadrul Europei, intre si in cadrul regiunilor Romaniei.

8. Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT)

Obiectivul general al Programului Operational de Asistenta Tehnica este acela de a asigura sprijinul necesar procesului de coordonare si implementare sanatoasa, eficienta, eficace si transparenta a instrumentelor structurale in Romania. 

9. Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (POD CA)

Obiectivul general al PO DCA este acela de a contribui la crearea unei administratii publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul socio-economic al societatii romanesti.

10.Programe de cooperare teritoriala

  • Transfrontaliera

Scopul strategic general al programului este apropierea oamenilor, a comunitatilor si a economiilor zonei de granita dintre Romania si tarile vecine, in vederea participarii la dezvoltarea comuna a zonei de cooperare, prin utilizarea durabila a resurselor si avantajelor sale umane, naturale si de mediu.

  • Transnationala

Crearea de parteneriate transnationale in domenii de importanta strategica in scopul imbunatatirii procesului de integrare teritoriala, economica si sociala si al sprijinirii coeziunii, stabilitatii si competitivitatii.

  • Interregionala

Programul vizeaza regiuni din cele 27 de state membre UE, plus Norvegia si Elvetia, prin facilitarea accesului la experienta altor actori implicati in politica regionala si valorificarea ‘bunelor practici’. Programul este organizat in jurul a doua prioritati tematice: Inovare si economia cunoasterii, Mediu si prevenirea riscului

C. Ajutor de Stat

*conform schemei de minimis destinată IMM-urilor in baza H.G. nr. 274/2013